مطهری: کل نظام درباره برجام تصمیم گرفت/سخنان اخیر رهبری ارتباطی با آقای هاشمی نداشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به شکلی جلوه دهیم که خوبی های برجام مربوط به بخشی از نظام و بدی های آن مربوط به دکتر روحانی و محمد جواد ظریف باشد،...

ادامه مطلب ...