ناوگان فرسوده حمل و نقل باید نوسازی شود

کیا پرس : احمد حسین زادگان، در مراسم گرامی داشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری استان از نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل استان به عنوان یک ضرورت یاد کرد و...

ادامه مطلب ...