مهریه های سنگین و نامتعارف، باطل است

زندانی کردن مرد برای مهریه صحیح نیست ایرنا نوشت: آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفت: فضای مجازی آحاد جامعه را تهدید می کند و مسئولان باید یک شبکه سالم ملی در...

ادامه مطلب ...