مهرداد میناوند تصادف کرد/ عکس

کیا پرس:به نظر می رسد باز شدن کیسه های هوا به یاری سرنشین های این خودرو شتافته است . مهرداد میناوند را در عکس اول با چهره ای شوکه مشاهده می کنید : منبع: ورزش...

ادامه مطلب ...