با پیگیری‌های استاندار، مجوز تشکیل سازمان پسماند مازندران صادر شد

  کیاپرس :رازجویان: تشکیل سازمان پسماند مورد تاکید و پیگیری های استاندار مازندران بوده است و این مجوز به استان مازندران داده شد. ‎ معاون هماهنگی امور...

ادامه مطلب ...