میزان آلودگی در شیر و لبنیات بسیار ناچیز است

مردم بدون نگرانی شیر و لبنیات مصرف کنند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه میزان آلودگی در شیر و لبنیات بسیار ناچیز است، گفت: توصیه اکید ما این...

ادامه مطلب ...