مدیرعامل بیمه ایران برکنار شد

با تصمیم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود امراللهی از مدیرعاملی بیمه ایران برکنار و سید عباس حسینی معاون وزیر تعاون و سرپرست صندوق بیمه روستایی...

ادامه مطلب ...