مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تغییر کرد

کیا پرس:غلامحسین تقی نتّاج از مدیرعاملی بانک مهر اقتصاد کشور کنار رفت و یک ساروی جایگزین وی در این بانک شد..... غلامحسین تقی نتّاج از مدیرعاملی بانک مهر...

ادامه مطلب ...