مدارک لازم از تخلفات دولت قبل موجود است/مسئولین قبلی پاسخگو باشند

کیا پرس :سخنگوی دولت گفت: ما استقبال می کنیم که هر یک از مسئولان دولت گذشته بخواهند از خود دفاع کنند یا موضوعاتی را مطرح کنند به قوه قضاییه مراجعه کنند چرا که مدارک...

ادامه مطلب ...