بیشترین مدارک گمشده ایرانیان کدامند؟

به گزارش ایسنا، طی هفت ماهه سال جاری در کشور بیش از ۲۲۳ هزار مدرک شناسایی یافته و به دفاتر پستی تحویل داده شده است که از این میان تنها ۳۳ هزار نفر برای پیدا کردن مدارک...

ادامه مطلب ...