راه اندازی ۹۵۰ طرح اشتغالزا در روستاهای استان

کیاپرس:  سیدی، مجری طرح های بنیاد برکت در استان در دیدار با احمد حسین زادگان، استاندار مازندران از راه اندازی ۹۵۰ طرح اشتغالزا در روستاهای استان خبر داد و...

ادامه مطلب ...