مجریان تحویل سال ۹۶ چه کسانی هستند؟

کیاپرس:در این گزارش به چیدمان هفت سین نوروزی رسانه و مجریان انتخابی برای جشن تحویل سال بهار ۹۶ اشاره شده است. همزمان با آغاز سال نو و فرارسیدن بهاری دیگر، رسانه...

ادامه مطلب ...