آزمایشگاه های پزشکی بدون اخذ تائیدیه، مجاز به انجام آزمایش کرونا نیستند

کیاپرس :معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در آزمایشگاه های پزشکی کشور، گفت: آزمایشگاه های پزشکی بدون اخذ تائیدیه، مجاز به...

ادامه مطلب ...