مثلث توسعه ساری/۵۰۰ پروژ عمرانی در حال اجرا

کیاپرس: ۵۰۰ پروژه عمرانی بزرگ و کوچک در مراحل مختلف اجرایی (از مطالعه تا کار عملیاتی) در سطح شهر در دستور کار قرار دارد. به گزارش کیاپرس و به نقل از روابط عمومی و...

ادامه مطلب ...