اثر مثبت برجام بر حوزه های داخلی نیز تاثیر گذار بود

فرماندارساری مدیران عملکرد دولت تدبیر و امید را برای مردم بیان کنند فرماندار شهرستان ساری گفت: مدیران عملکرد دولت تدبیر و امید را برای ایجاد فضای امید در جامعه...

ادامه مطلب ...