قهرمان کشتی جهان در مرکز قلب مازندران بستری شد

رئیس بیمارستان قلب فاطمه زهرا(س) ساری گفت: عسگری محمدیان قهرمان کشتی جهان به دلیل عارضه قلبی به این مرکز درمانی مراجعه کرد و تحت عمل آنژیوگرافی قرار...

ادامه مطلب ...