شمالی ها به یاری سارینا کوچولو می شتابند …

سارینا دختر هفت ساله ساروی مانند خیلی از کودکان این سن و سال پرجنب و جوش نیست، چون همان آغاز تولد با مشکل مفصل زانو مواجه بود و اکنون از راه رفتن در کنار دوستان خود...

ادامه مطلب ...