قصد ترامپ برای واگذاری سوریه به پوتین با شرط <عدم حضور ایران>

کیا پرس:ترامپ از پوتین می خواهد کانال او در برابر ایرانی ها باشد و صرفنظر از احتمالات اشتباهی که در ارزیابی هایش از تهران دارد، پوتین می تواند نقش مهمی در...

ادامه مطلب ...