فضای انتخاباتی شهرستان ساری به دور از تخریب است

کیاپرس:معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ساری با اشاره به اینکه فضای مجازی باید رصد شود تا نامزدهای احتمالی علیه یکدیگر اقدامات تخریبی انجام ندهند، گفت: البته فضای...

ادامه مطلب ...