فرهنگ مصرف آب باید اصلاح شود

  کیا پرس:  اسلامی، در این جلسه با اشاره به این که بحث آب یک موضوع حیاتی است و در دولت بر مدیریت ویژه منابع و مصارف حوزه آب تاکید شده است، عنوان کرد: جهان با...

ادامه مطلب ...