دو انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش کیاپرس، فرهاد غلامی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با صدور حکمی دکتر حسین آزاده را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی ساری منصوب کرد. سرپرست دانشگاه علوم...

ادامه مطلب ...