از گوشت گربه در تولید فرآورده‌های گوشتی استفاده نمی شود

رییس جامعه دامپزشکان ضمن تکذیب استفاده از گوشت گربه در تولید فرآورده‌های گوشتی گفت: تنها دلیل این‌که مرغ‌های پایان‌دوره تخم‌گذار به صنایع تبدیلی و تکمیلی مانند...

ادامه مطلب ...