فراهم کردن زمینه توسعه مشاغل خانگی توسط دستگاه ها

کیا پرس:معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در این جلسه یادآور شد: دستگاه های اجرایی؛ زمینه توسعه مشاغل خانگی برای بانوان را فراهم کنند / مشاغل...

ادامه مطلب ...