فراهم کردن بانک اطلاعاتی از تجارب تمامی دانشگاه ها و به اشتراک گذاری آنها

  کیا پرس:معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: با برگزاری جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف، امید است، بتوانیم بانک اطلاعاتی خوبی از...

ادامه مطلب ...