فراهم شدن تمام مقدمات برای تأمین امنیت انتخابات/اولویت‌های پلیس در سال۹۶

کیاپرس:رئیس پلیس پیشگیری ناجا انتخابات را یکی از مأموریت‌های مهم و حساس نیروی انتظامی در سال جدید عنوان کرد و گفت: وظیفه پلیس در این زمینه تأمین نظم و امنیت...

ادامه مطلب ...