فراهم اوری پیوند اعضای مرگ مغزی در مازندران انجام می شود

کیا پرس: مسوول بیماری های خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مازندران از انجام اقدامات به منظور ایجاد بسترهای لازم فراهم آوری پیوند اعضای مرگ مغزی دراستان...

ادامه مطلب ...