پیشگیری از یک فاجعه جمعیتی در پایتخت

طی این سه سال (۹۰-۹۲) کمیسیون ماده ۵، ۱۶۵مصوبه داشته است که ۹۴ مصوبه آن در حوزه بلندمرتبه‌سازی بوده است. بیشترین بلندمرتبه‌سازی‌ها در مناطق ۱، ۶، ۳ و ۲ رخ داده است و...

ادامه مطلب ...