عکس/ طرح جالب یک روزنامه در تقدیر از پزشکان

کیا پرس :روزنامه جام جم با این طرح جالب به استقبال فداکاری و ایثار این روزهای جامعه پزشکی و پرستاری کشور در برابر کرونا رفته...

ادامه مطلب ...