عکس/ضیافت افطار رئیس جمهور با جمعی از روحانیون

...

ادامه مطلب ...