عذرخواهی کانادا: انتقال دهنده کرونا ایرانی نبود

دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت: کشور کانادا رسما از ایران عذرخواهی کرد زیرا هیچ ایرانی انتقال دهنده کرونا به کانادا...

ادامه مطلب ...