شاه مازندران درزندان درگذشت

کیاپرس: محمود طالبی معروف به شاه مازندران صبح امروز دوشنبه در زندان بابل درگذشت. فرماندار بابل با تائید خبر فوق گفت: محمود طالبی ساعت حدود ۲٫۵ بامداد صبح...

ادامه مطلب ...