با تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سیر نزولی قیمت ارز و سکه ادامه خواهدیافت

کیاپرس _ رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گفت:با تصمیمات مناسبی که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد،شاهد سامان‌یابی وضعیت بازار و...

ادامه مطلب ...