شاه مازندران: دوبنده تیم ملی کشتی دارم

رد ۳۲ ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است. خودت را معرفی کن؟ محمود هستم متولد ۱۳۶۲ در شهرستان بابل. ظاهراً...

ادامه مطلب ...