سقوط بیل تراکتور سبب مرگ کشاورز بابلی شد

این حادثه حوالی ساعت ۱۹ و زمانی رخ داد که کشاورز ۴۲ ساله بابلی در حال شخم زدن زمین بود و با پیاده شدن از تراکتور قصد تنظیم بیل متصل به آن را داشت . رئیس مرکز مدیریت...

ادامه مطلب ...