اسماعیل اسماعیلی سرمربی نساجی مازندران شد

اسماعیل اسماعیلی سرمربی نساجی مازندران شد اسماعیل اسماعیلی به عنوان سرمربی نساجی مازندران تا پایان فصل انتخاب شد. به گزارش کیاپرس، طی حکمی از سوی ایزد...

ادامه مطلب ...