سرمربی پرسپولیسی پته همه را روی آب ریخت

تارتار در مورد برکناری اش از سمت هدایت راه آهن گفت: می دانستم آخرین تیمی بوده که بسته شده و در یارگیری خوب عمل نکردیم. با توجه به سیاست باشگاه در مورد درآمدزایی چند...

ادامه مطلب ...