دوران دفاع مقدس میراث معنوی کشور است

    استاندار مازندران از دوران دفاع مقدس به‌عنوان میراث معنوی کشور یادکرد که باید ابعاد آن بازشناسی و تبیین شود.  ربیع فلاح جلودار بعدازظهر سه شنبه در نشست...

ادامه مطلب ...