دود قلیان و ارتباط آن با حمله قلبی

کیا پرس:مطالعات نشان می دهد دود قلیان موجب تشدید سرعت لختگی خون می شود و در نتیجه خطر حمله قلبی و سکته افزایش می یابد. به گزارش کیاپرس به نقل از مهر، محققان...

ادامه مطلب ...