در خواست معلمان برای ترمیم مزایای شغلی

کیا پرس :هفته پیش بود که احکام حقوقی معلمان منتشر شد و آنها با فیش‌های جدیدی مواجه شدند که برای بسیاری از آنان غیرقابل تصور بود.همین موضوع موجب شد تا فرهنگیان...

ادامه مطلب ...