در خواست رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران از رئیس جمهور

کیاپرس:رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران در نامه ای به رئیس جمهوری، درخواست کرد که در مورد تصمیم شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف کارانه پزشکان تأمل...

ادامه مطلب ...