در خانه یکی از جانباختگان فاجعه منا/ عکس

کیا پرس:طی حادثه دلخراش برای حجاج خانه خدا در منا، مصطفی حاجی حسنی کارگر، استاد برجسته قرآن نیز در میان قربانیان بود. بر اساس آمار رسمی کشته شدگان ایرانی...

ادامه مطلب ...