اولویت فاصله گذاری اجتماعی، در خانه ماندن است

کیاپرس به نقل از وبدا سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اولویت فاصله گذاری اجتماعی، در خانه ماندن است و خانه به عنوان امن ترین محل جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و...

ادامه مطلب ...