افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسید بیانگر اختلاف بین این دو گروه است. به گزارش کیاپرس به نقل از...

ادامه مطلب ...