حضور سازمانهای مردم نهاد تاثیر زیادی در حوزه سلامت دارد

کیا پرس : وزیر بهداشت گفت: در زمانی در وزارت بهداشت، عقیده مسئولان بر این بود که همه کارها باید از سوی دولت انجام شود، اما در دولت آقای روحانی این عقیده وجود...

ادامه مطلب ...