جراحت شدید ابوبکر البغدادی / رهبر داعش با برانکارد به محل دیگری منتقل شده است

کیاپر س:به دنبال بمباران و هدف قرار دادن کاروان ابوکر البغدادی، او به شدت زخمی شده و با برانکارد به محل دیگری منتقل شده است. المیادین نوشت: سرکرده داعش به شدت مجروح...

ادامه مطلب ...