ارابه‌های مرگ در جاده‌های مازندران/ تبرئه؛ با انداختن تقصیر به گردن دیگران

انجام ۹۰ درصد حمل و نقل استان مازندران در جاده‌های ناایمن دل شیر می‌خواهد و غفلت مسئولان برای ایمن‌سازی جاده‌ها هر روز خبرهای ناخوشایندی از جاده‌های مازندران به...

ادامه مطلب ...