ثبت ۵۶  شرکت تعاونی جدید در مازندران

کیاپرس : ۵۶ شرکت تعاونی جدید ۵ ماه نخست امسال در مازندران ثبت شد. محمد حسن بهادر مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندرانگفت در ۵ ماه نخست امسال ۵۶ شرکت تعاونی در اداره...

ادامه مطلب ...