تکان جدی در معاملات بورس

کیا پرس :در جریان معاملات سومین روز کاری بورس، طی ۶۹ هزار و ۴۵۸ نوبت معاملاتی بیش از ۹۵۷ میلیون و ۷۶۳ هزار برگه سهم و حق تقدم به ارزش ۲۶۶میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان...

ادامه مطلب ...