تقویت نقش بانوان در عرصه های اقتصادی و تحکیم بنیان خانواده

کیا پرس : مقام عالی دولت در مازندران در این نشست با بیان این که ریل گذاری برای فعالیت اقتصادی بانوان نباید منجر به آسیب دیدن بنیان خانواده شود، افزود: بازارچه های...

ادامه مطلب ...