تقویت نشاط شهروندی با توسعه فضای سبز

کیاپرس: زارع با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز ساری اظهار داشت: با بهره برداری از بوستان ولایت ،سرانه فضای سبزساری به استاندارد جهانی نزدیک خواهد شد به گزارش...

ادامه مطلب ...